Scroll to top

3 tips hur man blir av med förlossningsrädsla

Hemligheten bakom hur du egentligen kan uppnå en lugn och trygg födsel är att du behöver bearbeta dina rädslor inför födseln. Om du inte känner att du har några för tillfället kan det ända vara en bra ide att förebygga att där dyker upp några oväntade rädslor när väl födseln är igång.
1. Välj att bara höra och läsa om positiva födsel berättelser
2. Börja använda affirmationer
3. Meditera och slappna av med självhypnos övningar för att lära dig stänga ut rädsla och orostankar.

 

Här är anledningen varför ovan faktiskt hjälper:

Människan har förmågan att uppleva en annan typ av rädsla än djuren, vilket är psykologisk rädsla, oro och ångest. Vi kallar detta intryck för en ‘indirekt fara’ då det skiljer sig från direkt fara dvs ett fysiskt hot i vår direkta omgivning. Det knasiga är att människo hjärnan kan inte skilja på direkt fara eller ‘indirekt fara mao ångest’, utan den reagerar på samma sätt genom att aktivera kamp och flykt systemet i självförsvarstillstånd. Meditation kan hjälpa dig bli av med ångest eller psykologisk rädsla som refererar till något som kan hända eller som redan hänt och skulle kunna hända igen.

Att föda barn är en situation där kaos möter ordning och glädje möter smärta. Du kan uppleva födandet som positivt, spännande och fullt av utmaningar, men det kan också upplevas som skrämmande, kaotiskt och hotfullt. Alla dessa känslor kan dyka upp och många är inte förberedda på denna känslomässiga berg- och dalbana. För att förbereda dig på detta behöver du stärka ditt inre så att du kan hantera både positiva och negativa känslor under födandet.

Oro är ett symptom, en signal för något. Det är lätt hänt att blanda ihop orsaken till oron som något som kommer utifrån och drabbar en. Vi vill gärna hitta en yttre förklaring till varför vi oroar oss. Det är sambons fel, eller jobbets eller vännens. Det finns ibland många logiska orsaker. Men faktum är oro sällan är logisk. Dessutom är det bara vi som kan tillåta den att existera (eller inte existera) i oss. Ibland finns det dessutom ingen direkt förklaring till varför vi oroar oss. Oron bara finns där som en molande olustkänsla som konsumerar all energi och får oss att bli trötta och nedstämda. Ingen annan än vi har kontakt med vårt eget inre. Du väljer hur mycket plats en tanke ska få ta i sitt sinne och mycket energi den ska få ta av dig.

Enligt buddhismen är rädsla lika naturligt som kärlek och något som vi inte kan springa ifrån. Genom att springa ifrån rädslan gör vi den större. Vi ger den större utrymme och mer makt över oss. Syftet med meditation är inte att kontrollera dina tankar utan att stoppa dina tankar att kontrollera din kropp. Positiva tankar skapar positiva resultat. Det vi fokuserar på, sker. Skulle en elit maratonlöpare fokusera på möjligheten att förlora eller chansen att vinna. Det gäller att träna och att ha rätt inställning.

Forskning visar att de kvinnor som förväntar sig en negativ födsel oftast också i efterhand upplever att det blev så. Det kan bli en nocebo där de negativa energierna frigör substanser (bland annat cortison, adrenalin) som blockerar de hormon system i kroppen som annars brukar hjälpa till. Det är motsatsen till den positiva förväntningseffekten ‘placebo’. Positiva känslor och förväntningar ökar hjärnans belöningsämnen (oxytocin, endorfiner) som minskar stresshormonerna, sänker pulsen och andningsrytmen och gör att du blir avslappnad. Förr pratade man om denna effekt som något negativt eftersom man fick positiva resultat fast försökspersonen bara fick sockerpiller. Idag har man förstått att det rör sig om människans inneboende förmåga till självläkning och smärtlindring.

Forskning har länge fokuserat på vad som gör oss sjuka både fysiskt och psykiskt (dvs de negativa känslorna och deras betydelse) men inte på vad som gör oss friska. Känslor som lycka, glädje, självkänsla är fortfarande relativt outforskat område. Om du tycker detta är intressant kan jag tipsa dig att läsa Lugn och beröring av Kerstin Uvnäs Moberg. Hon är forskare inom oxytocin och har skrivit många böcker kring ämnet samt föreläser världen runt.

För att öka chanserna till kunna ha en positiv inställning så är det viktigt att öka din tillit till din förmåga att föda. Tillit är en känsla av grundtrygghet, att det kommer att gå bra. Tilliten fungerar som ett skydd mot rädsla och stress, ångest och oro och är grundläggande för att du ska kunna handskas med livets risker och det oförutsägbara. Utan tillit får negativa känslor fritt spectrum och bryter snabbt ner dig. Idag har vi ofta en stor tillit till samhället och andra faktorer runt omkring oss, men mindre tillit till den egna kroppen dess naturliga läkande förmåga. Något som bygger upp mycket tillit både hos mamma och partner är förståelsen om den fysiologiska processen som finns inbyggd i våra kroppar och djuriska instinkter. Detta gör vi under första delen av en Hypnobaby kurs, som är fylld med många ‘aha’ stunder.

Därför behöver både sjukvården och vi själva se på förlossningen som en naturlig process och inte som en potentiell risk.

Affirmationer är bra för dig som vill bryta de negativa normer och rädslor som härjar i dagens värld kring födsel. Genom att repetera dina positiva meddelanden till dig själv kan du rikta din dagliga energi åt rätt håll som ökar möjligheten till att du dels mår bättre och stödjer födselprocessen genom att dina tankar och energi är positiva i stället för destruktiva. Läs mer om hur affirmationer hjälper dig och ladda ner en gratis MP3 ljudfil med massor av affirmationer här.

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *