Scroll to top

Hypnobaby & Katharine Graves utbildar instruktörer i april 2023

Vi behöver bli så många fler! Är du någon som kanske redan arbetar inom förlossningsvården eller erfarit hypnobirthing kurs och födslar och brinner för att lära dig mer om metoden, så är detta för dig. Det är en officiell KGHypnobirthing utbildning för att bli en diplomerad hypnobirthing instruktör. Efter denna utbildning kan du hålla kurser för blivande föräldrar på egen hand eller med hjälp av Hypnobaby.

Related posts

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *