Scroll to top
en sv

Vår Teori

Att föda barn är inte en intellektuell process, utan kroppslig och därför behöver vi förbereda oss på ett annat sätt än att bara vara pålästa. Kroppen är gjord för att föda barn. Kroppen arbetar bäst utan att huvudet lägger sig i under födandet.
Vi måste därför träna oss på att låta kroppen arbeta ostört.

Att våga släppa tankar om framtiden och det förflutna är tanken bakom mindfulness vilket hjälper oss att minska stress och spänningar i vårt dagliga liv. Inte fly någon annanstans. Utan våga stanna kvar, våga slappna av och ta emot sammandragningen. Konsten att vara mindful är något man också kan ha med sig som tankeställning som blivande förälder och inte bara i förlossningssalen.

På Hypnobaby kombinerar vi tanken om naturligt födande med mental träning genom djup avslappning. Den mentala träningen påverkar det fysiska, som t.ex. hormoner och muskler, likväl som det allmänna välmåendet.
Vi utgår från Hypnobirthing teorin (brittiska Katherine Graves model) som vi har kombinerat med mindfulness och anpassat efter svenska förhållanden i Stockholm.